Andrzej Daniłowicz uhonorowany

Tegoroczny II Zjazd Sołtysów Powiatu Sieradzkiego było okazją do wręczenia specjalnych podziękowań Andrzejowi Daniłowiczowi z sołectwa Niedoń w gminie Błaszki. Andrzej Daniłowicz był działaczem opozycji antykomunistycznej.

Indywidualne gratulacje wręczyli w imieniu władz powiatu Starosta Mariusz Bądzior i Wicestarosta Marek Kanicki. Specjalne podziękowania przygotował również Poseł Paweł Bejda.

Andrzej Daniłowicz w ubiegłym roku został odznaczony odznaką honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”. Jest ona przyznawana przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działaczom, którzy w okresie między 1 stycznia 1956 i 4 czerwca 1989 r. łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziły zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Andrzej Daniłowicz otrzymał ją za udział w strajkach w 1976 roku. Andrzej Daniłowicz jest Prezesem Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gruszczycach.

O barwnej karierze filmowej sołtysa z Niedonia można przeczytać TUTAJ.

Foto. Powiat Sieradzki