Mieszkańcy i Rada Powiatu w obronie wojewody Barczyka

Radni Rady Miejskiej w Sieradzu podjęli uchwałę o zmianie nazwy ulicy Tadeusza Barczyka na ulicę Harcerską. Uchwała została przegłosowana mimo sprzeciwu części radnych i mieszkańców miasta, którzy zabrali głos w obronie zasłużonego wojewody sieradzkiego na dzisiejszej sesji.

Również Rada Powiatu Sieradzkiego na sesji w dniu 2 czerwca wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec lekceważenia zasług Tadeusza Barczyka dla Ziemi Sieradzkiej. Zdaniem rady decyzja nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.

Tadeusz Barczyk był pierwszym wojewodą odrodzonego województwa sieradzkiego. Urzędował na tym stanowisku od 1 czerwca 1975 r. do 2 lipca 1984 r. Dzięki jego staraniom w Sieradzu zbudowano szpital wojewódzki, sądy, wiele budynków użyteczności publicznej, uruchomiono intensywny program budownictwa mieszkaniowego, rozwijała się infrastruktura techniczna, powstała miejska komunikacja zbiorowa. Wojewoda Barczyk wydał decyzję o budowie kościoła na osiedlu Jaworowe. Do dziś wielu mieszkańców miasta pamięta o jego zasługach  i nazywa „wojewodą wojewodów”. Jak wspominają po latach współpracownicy mimo, że pochodził z województwa szczecińskiego  to właśnie w Sieradzu odnalazł swoje miejsce na ziemi. Jego pracę na rzecz podniesienia prestiżu Sieradza przerwała choroba nowotworowa. Tadeusz Barczyk zmarł 7 października 1984 r.

Wojewoda Barczyk za swoją wieloletnią działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi dla ZHP. Rada Powiatu Sieradzkiego uchwałą z dnia 29 sierpnia 2007 r. nadała mu tytuł honorowy „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. W 2002 radni Rady Miejskiej w Sieradzu docenili zasługi Tadeusza Barczyka i nazwali jedną z nowych ulicy jego imieniem.