Inwestycje Powiatu Sieradzkiego

Wraz z końcem roku dobiegają końca kolejne podejmowane przez Powiat Sieradzki inwestycje drogowe.

Oto najważniejsze z nich:

  • Przebudowa mostu w miejscowości Niechmirów wraz z drogą dojazdową.

Czas realizacji: lipiec – październik 2016 r.

Całkowita wartość robót (brutto): 1 701 008 07 zł, w tym:

– środki Powiatu Sieradzkiego: 550 504 04 zł,

– środki Gminy Burzenin: 300 000 zł,

– środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa: 850 504 03 zł.

Długość wykonanej nawierzchni drogowej: 2464 metry bieżące.

Podstawowy zakres inwestycji: wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej i odwodnienia płyty pomostu,  naprawa i konserwacja dylatacji mostowych, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego gzymsów, remont schodów skarpowych oraz naprawa betonowych i stalowych elementów poręczy, wykonanie poszerzenia dróg dojazdowych do mostu do szerokości 5,5 m, wzmocnienie nawierzchni jezdni bitumicznej, poprzez ułożenie dodatkowych warstw z betonu asfaltowego.

  • Remont chodnika w miejscowości Kliczków Mały.

Czas realizacji: 4 sierpnia – 30 września 2016 r.

Koszt całkowity inwestycji (kwota brutto): 52 460 85 zł, w tym:

– środki Powiatu Sieradzkiego: 27 460 85 zł,

– środki Gminy Brzeźnio: 25 000 zł.

Zakres robót: wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej (szerokość: 1,5 m, długość: 180 m), ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych, regulacja wysokościowa studni telefonicznych, remont wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem.

  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713E Kościerzyn-Baszków

Koszt zadania: 709 27513 zł, w tym:

– środki z rezerwy subwencji ogólnej: 354 637 56 zł,

– środki własne: 354 637 57 zł.

Zakres robót: wyprofilowanie istniejącej nawierzchni jezdni warstwą wyrównawczą, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, dostosowanie spadków podłużnych i poprzecznych w celu odpowiedniego odwodnienia korpusu drogi, wykonanie zjazdów na drogi dojazdowe, wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o szerokości 1 m.

Długość odcinka: 3 305 m.

  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1725E Sieradz-Dąbrowa Wielka

Koszt zadania: 519 542 10 zł, w tym:

– środki z rezerwy subwencji ogólnej: 259 771 05 zł,

– środki własne: 259 771 05 zł.

Zakres robót: wyprofilowanie istniejącej nawierzchni jezdni warstwą wyrównawczą, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, dostosowanie spadków podłużnych i poprzecznych w celu odpowiedniego odwodnienia korpusu drogi, przebudowa zjazdów na drogi dojazdowe, regulacja istniejących zjazdów z kostki, regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych, wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o szerokości 1 m.

Długość odcinka: 3 111 m.

  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1731E w miejscowości Czartoria

Koszt zadania: 69 525 75 zł, w tym:

– środki z rezerwy subwencji ogólnej: 34 762 87 zł,

– środki własne: 34 762 88 zł.

Zakres robót: wykonanie wzmocnienia podbudowy poprzez mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni i jego zagęszczenie, wzmocnienie warstwy podbudowy poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki kruszywa kamiennego, wykonanie warstwy ścieralnej, wyrównanie poboczy z destruktu bitumicznego.

Długość odcinka: 360 m.

  • Chodnik przy ulicy Broniewskiego w Sieradzu. 

Zakończony właśnie remont chodnika na Broniewskiego jest kontynuacją jego przebudowy, rozpoczętej w ubiegłym roku. Niemal dokładnie rok temu, na przełomie października i listopada 2015 r. oddany został jego 390-metrowy odcinek od wjazdu na teren Gimnazjum nr 3 do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą (po obu stronach). Koszt inwestycji wyniósł wówczas 90 488 64 zł. W roku bieżącym remontem objęty został 160-metrowy odcinek chodnika po stronie prawej (patrząc w kierunku ul. Jana Pawła II) i 176-metrowy odcinek  po stronie lewej, wraz z przystankami autobusowymi. Chodnik ma szerokość 2,5 m. Całkowita wartość robót to 79 786 41 zł. Inwestycję sfinansował Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu ze środków własnych.

  • Budowa budynku garażowego dla Obwodu Drogowego w Sieradzu

Całkowita wartość robót: 991 998 51 zł, w tym:

– roboty budowlane: 976 998 51 zł,

– koszt nadzoru inwestorskiego: 15 000 zł.

Wymiary budynku: 59,77 m x 15,56 m.

Powierzchnia zabudowy: 930 m kw.

Wysokość budynku: 7,81 m.

Zakres zadania: wykonanie budynku garażowego o konstrukcji stalowej, niepodpiwniczonego,  jednokondygnacyjnego ze ścianami z płyt warstwowych, instalacja elektryczna, instalacja CCTV.

  • Prace remontowe na drodze powiatowej w ul. Reymonta w Sieradzu

Aneks do umowy, podpisany niedawno przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz wykonawcę inwestycji, firmę „Strabag”, wyznacza termin zakończenia prac na ul. Reymonta na poniedziałek 21 listopada.

Tekst i foto. na podstawie: http://powiat-sieradz.pl