Władysław Kosiniak – Kamysz w Piotrkowie Trybunalskim

W czwartek, 13 października 2016 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL, którego gościem był Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak – Kamysz. Na spotkanie przybyli również członkowie Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PSL , Delegaci na zaplanowany na listopad tego roku XII Kongres PSL oraz przedstawiciele Zarządów Powiatowych i Gminnych PSL z terenu województwa. Naszą organizację reprezentowali: Mariusz Bądzior, Jan Hankiewicz, Tomasz Woźniak, Sylwester Tomczyk i Michał Wzgarda.

Władysław Kosiniak – Kamysz  wraz z przedstawicielami  władz wojewódzkich PSL, na czele z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Dariuszem Klimczakiem, Prezesem Zarządu Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim Stanisławem Cubałą złożyli kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa przy ul. Próchnika. Była to również okazja do spotkania z mediami, podczas konferencji prasowej Władysław Kosiniak – Kamysz mówił: „To symboliczne miejsce, bo w naszej nowej strategii zakładamy powrót do korzeni, do ideałów ruchu ludowego z lat dwudziestych (…)To, co głosił Wincenty Witos staje się dziś zadziwiająco aktualne – wolne państwo, w którym każdy z obywateli jest zobowiązany brać w nim czynny udział, demokracja, wolność człowieka. Będziemy powtarzać te hasła nie tylko jako przesłanie historyczne, ale również jako misję na przyszłość”. Jednym z głównych tematów dotyczących aktualnych wydarzeń było stanowisko dotyczące CETA – umowy o wolnym handlu pomiędzy UE i Kanadą: „To budzi nasz głęboki niepokój, również sposób przyjmowania tej umowy. PiS jest odważne i wymachuje szabelką w Polsce. Tymczasem w UE schyla głowę i podpisuje wszystko bez mrugnięcia okiem. Umowa ta ma znieść cła i sprawia, że istnieje ryzyko wejścia na polski rynek żywności GMO, a nasi rolnicy, którzy produkują dobrą, zdrową żywność, nie wytrzymają konkurencji z wielkimi kanadyjskimi farmerami, którzy stosują różnego rodzaju chemikalia. Sposób przyjmowania tej umowy budzi nasz głęboki niepokój. CETA sprawia, że istnieje ryzyko wejścia na polski rynek żywności z GMO, a nasi rolnicy, którzy wytwarzają zdrową, najlepszą w Europie i na świecie, wolną od GMO żywność, nie wygrają konkurencji z wielkimi farmerami kanadyjskimi” – przekonywała Prezes PSL. Komentując ostatnie sondaże poparcia dla partii politycznych zaznaczył: „Według ostatniego sondażu mamy 5-procentowe poparcie – powiedział. – To wiarygodny sondaż na próbie 1000 osób. Widać, że odrabiamy straty. Nie jest łatwo partii, która została przejechana walcem nienawiści i zawiści ze strony dziś rządzących. Okłamano polską wieś i te kłamstwa dziś zaczynają wreszcie wychodzić na jaw. Miały być dopłaty podwojone, są opóźnione; miały być gwarantowane ceny minimalne, nie ma ich; miał być skup interwencyjny, a mamy rozlewający się ASF i jeszcze CETA wprowadzająca GMO do Polski. Wieś potrzebuje trochę więcej czasu, żeby zobaczyć, jak wygląda prawda”. Nawiązując do zbliżającego się XII Kongresu PSL  Prezes Ludowców  województwa łódzkiego Dariusz Klimczak zapewnił, że Zarząd Wojewódzki PSL udzieli oficjalnego poparcia kandydatowi na Prezesa Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.

Podczas posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego poruszano tematy dotyczące programu politycznego Ludowców, bieżącej sytuacji społeczno – politycznej i przygotowań do zbliżających się wyborów samorządowych.