Dożynki Jasnogórskie

Ponad 50-osobowa grupa członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego z gminy Brzeźnio uczestniczyła w tegorocznych Dożynkach Jasnogórskich. Pomysłodawcą i organizatorem wyjazdu do Częstochowy był Prezes Zarządu Gminnego PSL Mariusz Kupis.

Na jasnogórskich błoniach zgromadziło się około 50 tys. rolników, aby podziękować za tegoroczne plony. Dożynki przebiegały pod hasłem: „Do Matki Miłosierdzia – pielgrzymujemy z dziękczynieniem”.

Mszę Św. dziękczynną koncelebrował Prymas Polski abp. Wojciech Polak, który w homilii przypomniał o symbolice chleba oraz przestrzegał przed zachłannością posiadania. „W wysiłku pracującego na roli człowieka niebo spotyka się z ziemią, a ludzki trud, wsparty Bożą łaską i Bożym miłosierdziem, rodzi trwały owoc” – mówił Prymas Polski. W dożynkach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych  i samorządowych z Prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele.

Ogólnopolskimi starostami dożynek byli Marek i Małgorzata Gogolewscy z mazowieckiej  gminie Karniewo.

W dożynkach uczestniczył Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL, Wicestarosta Sieradzki Marek Kanicki.