Święto Wojska Polskiego

W tym roku obchody Święta Wojska odbyły się wyjątkowo w jednostce wojskowej. Zazwyczaj miejscem uroczystości był – obecnie remontowany – plac przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Termin 11 sierpnia został ustalony w porozumieniu z Dowództwem Garnizonu Warszawa, które na ten dzień przydzieliło do Sieradza Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych z Wrocławia. Organizatorem uroczystość był sieradzki samorząd powiatowy, a jej gospodarzem – brygada.

Uroczystość odbyła się ściśle według ceremoniału wojskowego. Z okazji święta kilkudziesięciu żołnierzy 15. SBWD z rąk dowódcy jednostki płk. Romana Januszewskiego odebrało awanse i odznaczenia. Wszystkim żołnierzom brygady dowódca podziękował za codzienną służbę i wytrwałość.

Nie zabrakło odniesień do wydarzeń historycznych, które dały początek Świętu Wojska Polskiego. W okolicznościowym przemówieniu Starosta Powiatu Sieradzkiego Mariusz Bądzior przypomniał o wydarzeniach z lata 1920 roku. Nawiązał także do udziału w bitwie warszawskiej żołnierzy 31. Pułku Strzelców Kaniowskich, tego samego, który w połowie lat 30. przybył do Sieradza: – 96 lat temu żołnierz polski ofiarnie osłonił Europę przed hordami najokrutniejszego z totalitaryzmów. Spotykamy się co roku, aby potwierdzić, że pamiętamy o tamtym zwycięstwie, które jest wciąż naszą narodową dumą. Spotykamy się też po to, aby za codzienną służbę podziękować wszystkim polskim żołnierzom, którzy cały czas strzegą naszego bezpieczeństwa w rożnych zakątkach świata. Spotykamy się również dlatego, aby także żołnierzom naszej sieradzkiej brygady powiedzieć, jak bardzo cenimy sobie ich służbę, ich obecność w naszym mieście, oraz jak bardzo cenimy sobie nasze sieradzkie wojskowe tradycje. Wśród wielu jednostek walczących pod Warszawą szczególnym męstwem w gromieniu bolszewików wyróżnił się 31. Pułk Strzelców Kaniowskich, który od 1935 roku trwale związał swoją historię z Sieradzem, przynosząc chlubę naszemu miastu i regionowi.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Poseł na Sejm RP Paweł Bejda, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba – Gzik, Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Marek Kanicki, Sekretarz Powiatu Sieradzkiego Piotr Świderski oraz Członkowie Zarządu Powiatu Sieradzkiego Edward Szewczyk i Michał Wzgarda.

Źródło: http://www.powiat-sieradz.pl