Mariusz Bądzior Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL

16 lipca 2016 r. w Ręcznie, powiat piotrkowski, odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL w nowej kadencji.

Podczas posiedzenia ukonstytuowano władze wojewódzkie Stronnictwa. Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi Dariusz Klimczak zaproponował kandydatury sześciu Wiceprezesów, które zostały jednogłośnie przyjęte. Wiceprezesami  ZW PSL w Łodzi zostali: Paweł Bejda (powiat łowicki), Mariusz Bądzior (powiat sieradzki), Henryk Siemiński (miasto Łódź), Marek Mazur (powiat piotrkowski), Agnieszka First (powiat bełchatowski) oraz Piotr Wojtysiak (powiat piotrkowski). Skarbnikiem Zarządu Wojewódzkiego PSL wybrany został Włodzimierz Wójciak (powiat łódzki wschodni), Sekretarzem – Bogdan Jarota (powiat zgierski), Wojewódzkim Rzecznikiem Dyscyplinarnym został Michał Śliwiński (powiat łowicki). Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego było również okazją do oceny i dyskusji na temat bieżącej sytuacji społeczno – gospodarczej zarówno na terenie województwa łódzkiego, jak i w skali krajowej.