V Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL w Łodzi

W dniu 25 czerwca w Centrum Konferencyjnym Rubin w Łodzi odbył się V Wojewódzki Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego. W zjeździe uczestniczyło blisko 300 delegatów z całego województwa.

 Zjazd  uświetnili swoją obecnością  Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, Przewodniczący Rady Naczelnej PSL, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Pawlak, Prezes Forum Młodych Ludowców Tomasz Pilawka. Zjazd otworzył Wiceprezes PSL,  Prezes ZW PSL w Łodzi Dariusz Klimczak. Następnie delegaci  wybrali Przewodniczącego Zjazdu-został nim Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łodzkiego.  Wiceprezes ZW PSL w Łodzi, Prezes ZM PSL w Łodzi Henryk Siemiński został zastępcą przewodniczącego, natomiast Sekretarzem Zjazdu wybrano Agnieszkę First- Prezes ZP PSL w Bełchatowie.

Kulminacyjnym punktem Zjazdu był wybór Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi. Delegaci zdecydowaną większością głosów na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL wybrali Dariusza Klimczaka. Nowo wybrany Prezes uzyskał poparcie 220 delegatów. Jego kontrkandydat Włodzimierz Wójciak Prezes ZP PSL w powiecie łódzkim wschodnim otrzymał 16 głosów.

Podczas Zjazdu wybrano także 52-osobowy Zarząd Wojewódzki PSL, 11 członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, 11 członków Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego,  5 kandydatów do Rady Naczelnej PSL, 1 członka Głównego Sądu Koleżeńskiego, 1 członka Głównej Komisji Rewizyjnej PSL oraz 84 delegatów na Kongres Stronnictwa, który odbędzie się w listopadzie tego roku.

W województwie łódzkim do PSL należy 10 tys. osób.

Organizację powiatową Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Sieradzkiego na zjeździe reprezentowała grupa 17 delegatów na czele z Prezesem ZP PSL w Sieradzu Mariuszem Bądziorem. W Zarządzie Wojewódzkim PSL sieradzkich ludowców reprezentować będą: Mariusz Bądzior, Marek Kanicki i Marcin Majewski. Mariusz Kupis został członkiem Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. Na listopadowy kongres pojadą: Tomasz Woźniak (delegat wybrany na zjeździe powiatowym), Prezes Mariusz Bądzior oraz delegaci wybrani na zjeździe wojewódzkim: Jan Hankiewicz, Marcin Majewski i Sylwester Tomczyk. Niezwykle cenny głos w trwającej na zjeździe dyskusji zabrał Wójt Gminy Wróblew Tomasz Woźniak. Poruszył kwestie związane z oświatą oraz ustawą „śmieciową”.