Święto Konstytucji 3 maja w Warszawie

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja działacze PSL złożyli kwiaty przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował o kompromis i podjęcie prac nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa ludowców.

– Konstytucja jest w Polsce najwyższym prawem chroniącym obywateli – powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. To dokument, który tworzy podstawy państwa prawa. Tak było w maju 1791 roku, tak było w 1921 roku i 1997 roku. Wszystkie te konstytucje wymagały olbrzymiego wysiłku i kompromisu. Nie byłoby ich gdyby nie zaangażowanie działaczy ruchu ludowego. Ludowcy jeśli chodzi o kompromis, budowanie rzeczywistości, tworzenie demokracji od wieków są strażnikami Konstytucji.

Dzisiaj Polska została przedzielona na pół. Z jednej strony jesteśmy my, ludzie, którzy przestrzegają prawa, strzegą Konstytucji, chronią porządek prawny. Z drugiej strony są politycy, którzy nie chcą szanować tego, co udało się osiągnąć przez ostatnie 26 lat.

Obywatele Polski mają prawo czuć się pełnoprawnymi Europejczykami i nikt nie może odbierać im poczucia tej wspólnoty. PSL  konsekwentnie będzie występować w roli stabilizatora sceny politycznej i  nalegać na jak najszybsze zakończenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

– Dzisiaj składamy po raz kolejny apel do prezydenta, do premier, do wszystkich sił parlamentarnych, do wszystkich ludzi o przyjęcie naszej ustawy konsensualnej dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił lider PSL.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wyraził zaniepokojenie o przyszłość samorządów. Jak podkreślił, konstytucja z 1997 roku gwarantuje silną pozycję samorządu terytorialnego.

– Jako przedstawiciel samorządu, związany z nim całe życie, też martwię się o naszą przyszłość. Martwię się o to, czy kolejne kompetencje samorządów nie będą odbierane, czy po Sejmie, Senacie, prezydencie, ministerstwach, rządzie nie pojawi się apetyt na to, by samorządy sprowadzić do minimalnych rozmiarów. Byłaby to tragiczna pomyłka – mówił Adam Struzik.

W czasie uroczystości pod pomnikiem Wincentego Witosa uczestnicy złożyli wieńce oraz odśpiewali Rotę – hymn ludowców.