Święto Wojska Polskiego 2015

W dniu 15 sierpnia 2015 r. mieszkańcy miasta Sieradza i powiatu sieradzkiego, żołnierze sieradzkiego garnizonu oraz ich rodziny uczcili Święto Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 mszą świętą w kościele garnizonowym w Sieradzu, którą koncelebrował ks. ppłk Mariusz Śliwiński.


Następnie w asyście kompanii honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz orkiestry dętej OSP w Sieradzu władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe oraz uczestnicy uroczystośći przemaszerowali pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.  Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytano apel poległych i oddano salwę honorową.

Delegacje Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Forum Młodych Ludowców złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego.

15 sierpnia to bardzo ważna data dla ruchu ludowego. W tym dniu w latach międzywojennych obchodzono Święto Czynu Chłopskiego. Święto to miało upamiętnić bohaterstwo i ogromny wkład wniesiony przez mieszkańców wsi w zwycięstwo podczas wojny polsko – bolszewickiej. W dramatycznych dla Polski chwilach w 1920 r. o losach kraju zadecydował głównie chłopski żołnierz. W regularnej milionowej armii polskiej około 70 proc. żołnierzy stanowili chłopi, a ówczesny premier Wincenty Witos poderwał cały naród do walki. W okresie PRL nie obchodzono rocznicy bitwy warszawskiej. W 1990 r. Rada Naczelna PSL ponownie ustanowiła 15 sierpnia dniem uroczystych obchodów Święta Czynu Chłopskiego.

Fot. Tomasz Oszczęda/Powiat Sieradzki