I Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy FML

21 marca 2015r. młodzi ludowcy powiatu sieradzkiego dokonali na zjeździe sprawozdawczo – wyborczym wyboru prezesa, członków zarządu, powiatowej komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd wojewódzki. Zjazd odbył się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Gośćmi zjazdu byli: Sekretarz NKW PSL, Prezes ZW PSL w Łodzi, Prezes Honorowy FML Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak; Prezes ZW FML w Łodzi Marcin Skorupiński; Wiceprezes ZW PSL w Łodzi, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Paweł Bejda; Wiceprezes ZP PSL w Sieradzu, Wicestarosta Sieradzki Mariusz Bądzior; Prezes ZG PSL we Wróblewie; Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wróblew Sylwester Tomczyk; Wójt Gminy Wróblew Tomasz Woźniak; Senator Sylwester Gajewski.

Zjazd rozpoczął się od uroczystego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Przemówienie powitalne wygłosił ustępujący prezes Zarządu Powiatowego Forum Młodych Ludowców Marcin Majewski. Następnie delegaci wybrali przewodniczącego zjazdu – Marcina Skorupińskiego, sekretarzem obrad została Monika Osiewała.

Prezes Marcin Majewski oraz przewodnicząca Powiatowej Komisji Rewizyjnej Katarzyna Ograbek przedstawili sprawozdania za okres od ostatniego Zjazdu FML. Marcin Majewski podsumował działalność młodych ludowców na terenie powiatu sieradzkiego w formie prezentacji. Zjazd jednogłośnie udzielił skwitowania ustępującym władzom.

Prezesem ZP FML w Sieradzu wybrano Marcina Majewskiego. W skład zarządu powiatowego weszli: Michał Wzgarda (Wróblew), Agnieszka Adamkiewicz (Warta), Grzegorz Mielczarek (Sieradz), Witold Szymczak (Burzenin), Maciej Wawrzyniak (Brzeźnio), Magdalena Karczmarek (Wróblew), Grzegorz Korach (Blaszki). Powiatowa Komisja Rewizyjna: Katarzyna Ograbek (Sieradz), Żaneta Krysiak (Brzeźnio), Paweł Molka (Błaszki), Małgorzata Balińska (Warta), Bogusław Janiszewski (Wróblew). Delegaci na Zjazd Wojewódzki: Marcin Majewski, Agnieszka Adamkiewicz, Grzegorz Mielczarek, Witold Szymczak, Maciej Wawrzyniak.

Za wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia FML zjazd nadał godność członka honorowego: Katarzynie Jackowskiej, Arkadiuszowi Bialikowi i Radosławowi Rychlikowi. Prezes Marcin Majewski podziękował Senatorowi Sylwestrowi Gajewskiemu za bardzą dobrą współpracę w mijającej kadencji i wręczył mu honorowy znaczek FML.

I Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Forum Młodych Ludowców Powiatu Sieradzkiego zakończyło uroczyste odśpiewanie „Roty”.