Zjazd Kółek Rolniczych

8 maja 2014 r. odbył się zjazd sprawozdawczo – wyborczy Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sieradzu. Po 20 latach kierowania związkiem z ubiegania się o kolejną kadencję z przyczyn zdrowotnych zrezygnował dotychczasowy prezes Kazimierz Świniarski. Na nowego prezesa wybrano Mariannę Fornalczyk-Lisiak.

ZRKiOR w Sieradzu liczy obecnie około 600 członków.

Gośćmi zjazdu byli Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Sekretarz NKW PSL Dariusz Klimczak oraz Wiceprezes ZP PSL w Sieradzu Mariusz Bądzior.

Marszałek Klimczak zachęcał uczestników zjazdu do aplikowania o fundusze zewnętrzne, które są ogromną szansą dla organizacji takich jak kółka rolnicze czy koła gospodyń wiejskich.