Konferencja samorządowców Województwa Łódzkiego

26 listopada 2013 roku w Raduckim Folwarku (powiat wieluński) odbyła się konferencja samorządowców województwa łódzkiego na temat „Jaka Unia Europejska 2014- 2019? – Wyzwania i programy, zagrożenia i szanse”.

Na zaproszenie Prezesa ZW PSL w Łodzi, Posła na Sejm RP Mieczysława Łuczaka przybyli m.in. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński; Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Jędrzejczak; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  Stanisław Rakoczy; Sekretarz NKW PSL, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak; Poseł na Sejm RP Krystyna Ozga; Prezes Honorowy ZW PSL Województwa Łódzkiego Wiesław Stasiak; Wicewojewoda Łódzki, Wiceprezes ZW PSL w Łodzi Paweł Bejda; Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński; Prezesi i Dyrektorzy instytucji Administracji Rządowej i Samorządowej, samorządowcy Województwa Łódzkiego, Członkowie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łodzi, Prezesi Zarządów Powiatowych i Gminnych Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu województwa, przedstawiciele Forum Młodych Ludowców oraz Związku Młodzieży Wiejskiej.

Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji, wymiany poglądów, uwag i spostrzeżeń , co pozwoliło na określenie priorytetów oraz programu, który odpowiada na zmiany społeczne w Polsce. W konferencji wzięła udział liczna delegacja ludowców z powiatu sieradzkiego na czele z Prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Sieradzu Dariuszem Olejnikiem.