Prezes Janusz Piechociński w Łodzi

Dnia  8 lipca 2013 r. z inicjatywy Prezesa ZW PSL w Łodzi, Posła na Sejm RP Mieczysława Łuczaka  odbyła się konferencja prasowa  Prezesa PSL, Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Do biura Zarządu Wojewódzkiego PSL przybyli Prezesi Zarządów Powiatowych PSL oraz przedstawiciele mediów. W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes ZW PSL w Łodzi, Prezes ZP PSL w Sieradzu Dariusz Olejnik.

Podczas konferencji  poruszano temat specjalnych stref ekonomicznych,  których funkcjonowanie w Polsce zostało przedłużone do roku 2026. Rozwój stref umożliwi między innymi skuteczną walkę z bezrobociem oraz aktywizację zawodową osób 50+. „Zarówno poważnie traktujemy przyciąganie kapitału zagranicznego, jak i pobudzanie krajowych inwestycji”- powiedział Wicepremier Janusz Piechociński.  Poinformował również, iż w pierwszym półroczu tego roku polski eksport wzrósł o ponad 7%. Eksport na rynki wschodnie pozwala wzmocnić i umiędzynarodowić   polską gospodarkę oraz w pewnym stopniu uniezależnić ją od koniunktury na rynku europejskim.

Wicepremier odniósł się również do wyników wyborów Prezydenta Elbląga. Polskie Stronnictwo Ludowe nie będzie angażowało się w niepotrzebne konflikty, a na poziomie samorządowym nie powinno się uprawiać wielkiej polityki. Kandydat PSL uzyskał 17% głosów, co pokazuje, że mądry, racjonalny program może przekonać do siebie wyborców, a sondaże poparcia nie zawsze są odzwierciedleniem rzeczywistości.