XI Kongres PSL

Delegaci XI Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego wybrali nowego Prezesa PSL został nim Janusz Piechociński uzyskując 547 głosów. Dotychczasowego Prezesa Waldemara Pawlaka poparło 530 delegatów.

Po wyborze Prezesa Stronnictwa, delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Naczelnej. Dotychczasowy Przewodniczący Jarosław Kalinowski zdobył 486 głosów. Jego kontrkandydat Adam Jarubas uzyskał 483 głosy.

Ponadto nowy Prezes PSL Janusz Piechociński rekomendował wybór Józefa Zycha honorowym prezesem PSL. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Kongres odbył się w hali BGŻ Arena w Pruszkowie.

Prezes Janusz Piechociński ma 52 lata, jest posłem na Sejm VII kadencji (wcześniej poseł I, II, IV i VI kadencji). Skończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dzisiejsza SGH). Jest uważany za posła-eksperta ds. rynku, infrastruktury oraz transportu.