IV Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL w Dobieszkowie

19-osobowa grupa delegatów powiatu sieradzkiego na czele z prezesem Dariuszem Olejnikiem wzięła udział w IV Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Na prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi wybrano ponownie Mieczysława Łuczaka. Podczas wojewódzkiego zjazdu PSL w Dobieszkowie uzyskał poparcie 200 delegatów. Jego kontrkandydat Zdzisław Trawczyński (prezes ZP PSL w Kutnie) 51 głosów.

Wśród gości zjazdu byli między innymi: prezes Waldemar Pawlak, przewodniczący Rady Naczelnej Jarosław Kalinowski oraz poseł Janusz Piechociński.

Zjazd wybrał 52-osobowy zarząd wojewódzki oraz delegatów na kongres krajowy. Do Zarządu Wojewódzkiego PSL z powiatu sieradzkiego wybrano: Dariusza Olejnika, Piotra Świderskiego i Mariusza Bądziora. Jan Hankiewicz został członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PSL. Na kongresie krajowym ziemię sieradzką będą reprezentować: Dariusz Olejnik, Piotr Świderski i Jan Hankiewicz.