Inauguracja kampanii wyborczej w Łodzi

W ostatnią sobotę uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej o godz. 12.00 Polskie Stronnictwo Ludowe Ziemi Łódzkiej rozpoczęło kampanię wyborczą do parlamentu. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich organizacji powiatowych PSL z województwa łódzkiego wraz z pocztami sztandarowymi.

Po mszy nastąpił przemarsz ulicami: Piotrkowską, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Narutowicza i ponownie Piotrkowską aż do  Pl. Wolności, przy akompaniamencie orkiestry dętej z Kwiatkowic. Na Placu Wolności przemówienie wygłosił prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Mieczysław Łuczak, a następnie  została dokonana prezentacja kandydatów PSL  do Sejmu i Senatu RP z województwa łódzkiego.

W uroczystościach brał udział prezes Zarządu Powiatowego PSL w Sieradzu Dariusz Olejnik oraz poczty sztandarowe z Błaszek i Warty. W inauguracji kampanii uczestniczyli nasi kandydaci do Sejmu RP z Okręgu Nr 11 Irena Miedzińska  i Krzysztof Żubrowski.