Okręgowa Konwencja Wyborcza PSL w Sieradzu

W poniedziałek 20 czerwca br. odbyła się w Sieradzu Okręgowa Konwencja Wyborcza PSL. W konwencji wzięli udział ludowcy z terenu Okręgu wyborczego Nr 11 Sieradz, który składa się z 12 powiatów: kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego i zgierskiego.

Gospodarzem konwencji był prezes Zarządu Powiatowego PSL w Sieradzu i szef Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego PSL Dariusz Olejnik. W konwencji wzięli udział posłowie reprezentujący Okręg Nr 11 w Sejmie RP Mieczysław Łuczak i Stanisław Olas.

W drodze głosowania ustalono listę wyborczą Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do Sejmu RP. Lista podlegać będzie zatwierdzeniu przez Krajową Konwencję Wyborczą PSL, która odbędzie się 25 czerwca i może ulec zmianom.

LP
Imię i nazwisko
ZP PSL
1
Mieczysław Łuczak
Wieluń
2
Elżbieta Nawrocka
Wieruszów
3
Stanisław Olas
Poddębice
4
Paweł Bejda
Łowicz
5
Irena Miedzińska
Sieradz
20
 Krzysztof Żubrowski Sieradz

Kandydatem PSL do Senatu RP z Okręgu wyborczego Nr 27 składającego się z 5 powiatów: pajęczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego będzie obecny starosta pajęczański Jan Ryś.