Droga Drzązna-Charłupia Wielka wyremontowana

Dwa miesiące przed przewidywanym terminem zakończyły się prace remontowe na drodze Drzązna-Charłupia Wielka w gminie Wróblew. Wykonawcą była firma „Sidrog” z Domaniewa.

Wszystkie roboty przewidziane w ramach inwestycji zostały w zasadzie zakończone. Wykonawcy pozostało tylko do namalowania oznakowanie poziome. Zgodnie z umową, prace miały się zakończyć do 30 sierpnia.

Droga z Drząznej do Charłupi Wielkiej została poszerzona do sześciu metrów. Na istniejącą nawierzchnię oraz poszerzenie nałożono warstwy ścieralną i wyrównawczą, a na skrzyżowaniu ustawiono stalowe bariery. Powstało też prawie 30 metrów chodnika. W ramach zadania zostały również wyczyszczone przydrożne rowy.

Inwestycja kosztowała nieco ponad dwa miliony złotych. Na kwotę tę złożyły się środku własne powiatu oraz dofinansowania z gminy Wróblew i ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Tekst i foto. powiat-sieradz.pl