226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 226. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele farnym pw. Wszystkich Świętych. Następnie kompania reprezentacyjna 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, poczty sztandarowe, władze samorządowe , kombatanci, przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych, przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy miasta przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu przemaszerowali na plac przy pomniku Piłsudskiego.

– Czym jest dziś dla nas Konstytucja 3 Maja? Kiedy próbujemy rozważać znaczenie tego ważnego dokumentu z 1791 roku, łatwo ulegamy wrażeniu, że tak naprawdę coś, co wydarzyło się tyle lat temu nie wywiera już na nas bezpośredniego wpływu ani nie kreuje obecnego porządku politycznego i gospodarczego. Współczesny Polak kojarzy tę datę jako pamiątkę po nieudanych próbach ratowania państwa przed utratą niepodległości i upadkiem moralnym. Tymczasem Konstytucja sprzed 226 lat przyniosła nadzieję na naprawę państwa i zachowanie upadającej Rzeczypospolitej. W naszej historii stanowi jedno z najpiękniejszych świadectw umiłowania wolności i demokratycznych swobód, a zarazem dążenia do umocnienia i unowocześnienia państwa – powiedział w okolicznościowym przemówieniu Starosta Mariusz Bądzior.

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyły delegacje samorządów, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, szkół oraz ugrupowań i partii politycznych.

Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego wystawił poczet sztandarowy. Przedstawiciele Zarządu Miejsko – Gminnego PSL oraz Zarządu Powiatowego FML złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Ludowcy złożyli również kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa.

Foto.: powiat-sieradz.pl oraz nasze.fm