10 mln na inwestycje w Powiecie Sieradzkim

W 2017 roku planowane wydatki inwestycyjne Powiatu Sieradzkiego osiągną kwotę blisko 10 mln zł. Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior zapowiedział kontynuację współpracy Powiatu z gminami przy realizacji inwestycji drogowych, zarówno na drogach powiatowych, jak i gminnych.

Lista najważniejszych zadań inwestycyjnych ujęta w budżecie Powiatu na 2017 rok:

• Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu – 1 300 000 zł
• Przebudowa drogi powiatowej Brzeźnio-Lipno etap I – 2 060 193 zł
• Przebudowa drogi powiatowej Wandalin-Klonowa – 4 466 830 zł
• Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kłocko – 60 000 zł
• Zakup ciągnika z kosiarką dla PZD – 300 000 zł
• Budowa bazy ratownictwa wodnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu – 60 000 zł
• Rezerwa na inwestycje – 1 593 977 zł

Tekst i foto. na podstawie http://www.powiat-sieradz.pl/