Mariusz Bądzior starostą sieradzkim!

sesjaRada Powiatu Sieradzkiego wybrała nowego starostę. Miejsce zmarłego 17 lutego br. Dariusza Olejnika zajął jego dotychczasowy zastępca Mariusz Bądzior. Funkcję wicestarosty pełni od dziś Marek Kanicki, do niedawna zastępca dyrektora łódzkiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zanim radni przystąpili do wyboru nowego starosty i wicestarosty, uzupełnili skład Rady Powiatu. Zgodnie z art. 194 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich z 16 lipca 1998 r., w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego powiatowego przed upływem kadencji, rada powiatu musi najpierw stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego, a następnie przyjąć uchwałę o „wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów”. Po śmierci starosty Dariusza Olejnika, który był jednocześnie radnym, do rady weszła Anna Szczepaniak-Zdunek, nauczycielka matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu. W wyborach samorządowych w 2014 r. uzyskała ona 245 głosów. Startowała z listy PSL.

Mariusz Bądzior był jedynym kandydatem na starostę. Wystawiła go rządząca koalicja PSL-SLD, a wsparł klub PO. Jeszcze przed głosowaniem poparcie dla niego zapowiedział Jacek Walczak z PO. Przeciwko kandydaturze Mariusza Bądziora na starostę był za to opozycyjny klub PiS. – Nie poprzemy tego kandydata ze względu na to, że PSL jest w koalicji z SLD, z którym jesteśmy bardzo rozbieżni światopoglądowo. Różnice są zbyt duże – powiedziała jego przewodnicząca Kazimiera Gotkowicz. Za Mariuszem Bądziorem głosowało 17 radnych, 6 oddało głosy nieważne. Identyczny wynik uzyskał nowy wicestarosta Marek Kanicki. – Ten wybór traktuję jako wyraz dużego zaufania, ale jednocześnie jest to ogromne wyzwanie i nie mniejsza odpowiedzialność, tak wobec państwa radnych, jak i mieszkańców powiatu sieradzkiego – skomentował nowy wicestarosta.

Marek Kanicki był już pracownikiem Starostwa Powiatowego w Sieradzu: od 1999 do 2002 r. pracował w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Od 2002 do 2011 pełnił funkcję zastępcy kierownika ARiMR w Sieradzu, a następnie był zastępcą dyrektora ARiMR w Łodzi. Mieszka w Sieradzu. Jako wicestarosta Marek Kanicki wszedł do składu Zarządu Powiatu, na którego czele stoi teraz Mariusz Bądzior. Pozostali członkowie Zarządu pozostali bez zmian. Są nimi: Michał Wzgarda i Edward Szewczyk.

Nadzór nad głosowaniem sprawowała komisja skrutacyjna w składzie: Anna Szczepaniak-Zdunek (PSL), Katarzyna Paprota (PiS), Marek Płóciennik (SLD) i Jacek Walczak (PO). Sekretarzem sesji była radna Joanna Hanak. Przypominamy – Rada Powiatu Sieradzkiego składa się z 23 radnych: 13 z klubu PSL, 6 z klubu PiS, 2 z klubu PO i 2 z klubu SLD.

Na XIX sesji Rady Powiatu kadencji 2014-2018 radni ustalili również wynagrodzenie starosty. Zgodnie z przyjętą uchwałą, starosta sieradzki zarabiał będzie 12.399,00 zł brutto. Z tej kwoty 6 tys. zł stanowić będzie wynagrodzenie zasadnicze, a resztę kolejno: dodatek stażowy (1140 zł), dodatek funkcyjny (2100 zł) i dodatek specjalny (3195 zł).

W sesji wzięli udział włodarze gmin powiatu sieradzkiego: Karol Rajewski, burmistrz Gminy i Miasta Błaszki, Jadwiga Sobańska, burmistrz Gminy i Miasta Złoczew, Tomasz Woźniak, wójt Gminy Wróblew, Dariusz Perdek, wójt Gminy Klonowa, Jarosław Kaźmierczak, wójt gminy Sieradz, Łukasz Siewior, wójt Gminy Goszczanów, Karol Misiak, wójt Gminy Brąszewice oraz Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Udział w sesji wziął też przedstawiciel Parlamentu RP, poseł Cezary Tomczyk. Gratulacje nowemu staroście i wicestaroście złożyła również obecna na sesji żona byłego starosty – Magdalena Olejnik.

źródło: www.powiat-sieradz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *